Skip Navigation LinksAna Sayfa Akademik Birimler Rehberlik Bölüm Başkanlığı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını; kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında yürütmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerimize yönelik çalışmalarını; okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda sistemli ve düzenli olarak sürdürmektedir. Öğrenciyi tanımaya yönelik test, teknik ve envanterler uygulamakta, değerlendirmeler yapmaktadır. Okul idaresi, öğretmen, aile ve öğrenciden bilgi toplamaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenciye yönelik bilgilendirme, yönlendirme, destekleme, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Öğrencinin ihtiyacına göre çalışmalarını bireysel veya grup danışmanlığı şeklinde yürütmekte, Okul dışından uzman desteği gerektiren öğrencilerle ilgili olarak, okul idaresi ve aileye bilgi vermekte, yönlendirilen uzmanla işbirliği sağlayarak gelişmeleri izlemektedir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci  başlar.  Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir.

Sosyal Ve Bilişsel Gelişim Çalışmaları

Okulumuzda öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte, kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, öfke kontrolü ve sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, düşünme becerileri çalışmaları gibi sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ergenlik dönemi gelişim özellikleri konusunda aileler ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Ekip olarak sadece soruna odaklı olmayan, gelişim dönemlerine uygun temel becerilerin kazandırılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

Akademik Başarıyı Arttırma Çalışmaları

Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerimize mesleğe yöneltme çalışmaları yapılmakta, ilgi, yetenek ve değerleri saptanmakta, SBS ve sınavlara yönelik verimli çalışma, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

Yine aynı doğrultuda öğrencinin akademik başarıları sürekli rehberlik servisimiz tarafından takip edilerek eksik konular birebir ders çalışmaları ile takviye edilmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının grafiği hem sınıf öğretmenlerimiz, hem branş öğretmenlerimiz hem de velilerimiz ile paylaşılmakta ve değerlendirilmektedir.

Seminer Ve Envanter Çalışmaları

Rehberlik servisimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yapmaktadır. Ortaokul çağındaki öğrencilerimiz için sınıf ve grup rehberliği dışında sunulan seminerler:

Ergenlik ve ben,

Motivasyon,

Etkili ders dinleme ve not alma,

Akran istismarı,

Mesleki bilgilendirme semineri,

Zamanı iyi kullanma ve test çözme teknikleri,

Öğrenme stilleri,

Cep telefonu, bilgisayar kullanımı,

SBS bilgilendirme semineri,

Verimli çalışma,

Test çözme teknikleridir.

Uygulanan Envanter Ve Test Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında; iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi gibi konuları da ele alıyor. Tanıma, ölçme, değerlendirme araçlarını bu yönde kullanıyor. PDR birimimizin, sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına göre uyguladığı test ve envanterler şunlardır:

Kendini değerlendirme envanteri,

Kime göre ben neyim,

Problem tarama,

Sınav kaygısı envanteri,

Sosyometri,

Başarısızlık nedenleri anketi,

Birer cümle tamamlama,

Çalışma alışkanlıkları değerlendirme formu.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Veliye Rehberlik

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Okul Rehberlik Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Velinin görüşme isteği, daha yararlı bir çalışma için randevu verilerek karşılanır.

Öğrenci davranışlarının gözlemlenmesiyle, öğrenciye uygulanan test, envanter sonucunda oluşan verilerle, öğretmenin bilgi paylaşımıyla gerek duyulan durumlarda velilerimiz okula davet edilir. 

Veli Seminerleri

Öğretim yılında, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına değer katacak seminer ve eğitimler, okulumuzda Rota Aile Akademisi adı altında toplanmaktadır. Uzman psikolog ve rehber öğretmenler tarafından yapılan bu çalışmaların konuları velilerimizin katıldığı anketler  ile belirlenmektedir. Seminer konularımız sunlardır:

Çocuğunuzla İletişim,

İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri ve Okul Başarısı,

Kişisel Farkındalık,

Yeni Anne Baba Paradigmaları,

Sınav Sistemi Hakkında Bilgilendirme,

Anne Baba Tutumları.

web tasarım fiyatları (c) 2017 Rota Koleji. Tüm Hakları Saklıdır

Adres :  Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Cad. No:32 - Gaziemir/İZMİR 

Telefon : +90 232 220 26 26 (pbx) Faks : +90 232 220 26 29 E-posta : info@rotakoleji.com

Wildcard SSL
Wildcard SSL